Ripsme- ja kulmutehniku meistrikoolitus koos praktikaga
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OU
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Ripsme- ja kulmutehniku meistrikoolitus koos praktikaga
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-4 inimest
Kogumaht 105 akadeemilist tundi
Juhendatud e-õpe -
Hindelisi töid 3
Hindeliste tööde kestus kokku 9 akadeemilist tundi
Koolituse korraldus: Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Koolituse auditoorse osa läbimiseks on vaja 11-12 modelli, iseseisvate eksamitööde jaoks täiendavalt 4 modell, kokku: 15-16 modelli.
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev ja kiire toimetulek kvaliteetsete ja esteetiliselt kõrgel tasemel klassikaliste ja volüümiripsmepikenduste paigalduse ja hoolduse teenuse pakkumisega kliendile, Lash Lift protseduuri tegemisega, naturaalsete ripsmete ja kulmude keemilise värvimisega ning kulmude kujundamisega nii pintsettide kui depilatsioonivaha abil, järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid.
Õppe sisu Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:
 • - ripsmete ja kulmude keemiline värvimine,
 • - kulmude kujundamine pintsettidega,,
 • - kulmude kujundamine depilatsioonivaha abil,
 • - Lash Lift protseduur ehk ripsmete püsikoolutamine,
 • - klassikaliste ripsmepikenduste paigaldamine kunstpea silmadele,
 • - klassikaliste ripsmepikenduste eemaldamine kunstpea silmadelt,
 • - klassikaliste ripsmepikenduste paigaldus modellile,
 • - klassikaliste ripsmepikenduste hooldus modellil,
 • - klassikaliste ripsmete kaunistamine efektripsmete ja kristallidega,
 • - kliendi juhendamine õige koduse hoolduse tegemiseks,
 • - allergiatest,
 • - volüümripsmepikenduste tooted ja tehnika tutvustus,
 • - võtete harjutamine ja pintsettide hoid volüümripsmete puhul,
 • - mis on 2D - 7D volüümripsmed ja millal neid kasutada,
 • - 2D-7D lehvikute harjutamine,
 • - kuidas saavutada erinevate silmakujudega paremaid tulemusi,
 • - hügieeninõuete ja seadusandluse alane kordamine,
 • - silmahaigused,
 • - volüümiripsmete paigaldus modelli ripsmetele,
 • - hoolduse võtted volüümiripsmete puhul.
Õpiväljundid Õppija paigaldab iseseisvalt, kiiresti ja korrektselt kliendile kvaliteetsed ja kaunid klassikalised ja volüümripsmepikendused, kasutades õpitud teadmisi erinevate silmakujude puhul hea tulemuste saavutamiseks, ning teostab asjatundlikult nii klassikaliste kui volüümiripsmete hoolduse ja eemaldamise protseduuri. Õppija sooritab kvaliteetselt ja kiiresti Lash Lift protseduuri, värvib keemiliselt naturaalseid ripsmeid ja kulme ning kujundab asjatundlikult kulme nii pintsettidega kui depilatsioonivahaga, valides vastavalt näokujule ja olemasolevale karvamaterjalile sobiliku kulmukuju. Õppija kasutab eelmainitud protseduuride sooritamisel õigeid tehnikaid, järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele, kujundab oma töökeskkonna vastavalt ilusalonge puudutavatele õigusaktidele ohutuks ning kergesti puhastatavaks, arvestab iluteenuseid osutades inimese anatoomia ja füsioloogiaga ning ei kahjusta kliendi tervist mehhaaniliselt ega nakkusi edasi kandes.
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimusedKoolituse tunnistuse saamiseks tuleb sooritada teooriateadmiste kontroll ja 5 praktilist eksamitööd (klassikaliste ripsmepikenduste paigaldus, hooldus, volüümiripsmepikenduste hooldus, naturaalsete ripsmete ja kulmude keemiline värvimine ja kulmude kujundamine ning Lash Lift protseduur) positiivsele hindele. Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kaks korda.
Hindamine Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:
 • - hügieeni tagamine,
 • - õige tehnika kasutamine ja optimaalsus ripsmepikenduste paigaldamisel ja hooldamisel, ripsmete ja kulmude keemilisel värvimisel, koolutamisel ja kujundamisel,
 • - materjalide tundmine ja valik, õige pikenduste pikkuse/jämeduse/volüümi/koolutuskumeruse valik, ripsme/kulmukaare õige kujundus,
 • - tulemuse esteetilisus,
 • - teoreetilised teadmised.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Koolitaja annab numbrilise hinnangu ja sõnalise tagasiside. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%). Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.
Õppematerjalid Kooli poolt koostatud õppematerjalid paberkandjal.

NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on GoldenLady ilustuudio ja koolituskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.