Ripsmepikenduste meistrikoolitus koos praktikaga
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OU
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Ripsmepikenduste meistrikoolitus koos praktikaga
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-4 inimest
Kogumaht 85 akadeemilist tundi
Juhendatud e-õpe -
Hindelisi töid 3
Hindeliste tööde kestus 14 akadeemilist tundi
Koolituse korraldus: Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse.
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev ja kiire toimetulek kvaliteetsete ja esteetiliselt kõrgel tasemel klassikaliste ja volüümiripsmepikenduste paigalduse ja hoolduse teenuse pakkumisega kliendile, järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid.
Õppe sisu Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:
 • - klassikaliste ripsmepikenduste paigaldamine kunstpea silmadele,
 • - ripsmepikenduste eemaldamine kunstpea silmadelt,
 • - ripsmepikenduste paigaldus,
 • - ripsmepikenduste hooldus,
 • - ripsmete kaunistamine efektripsmete ja kristallidega,
 • - kliendi juhendamine õige koduse hoolduse tegemiseks,
 • - allergiatest,
 • - volüümripsmepikenduste tooted ja tehnika tutvustus,
 • - võtete harjutamine ja pintsettide hoid volüümripsmete puhul,
 • - mis on 2D - 7D volüümripsmed ja millal neid kasutada,
 • - 2D-7D lehvikute harjutamine,
 • - Kuidas saavutada erinevate silmakujudega paremaid tulemusi,
 • - Hügieeninõuete ja seadusandluse alane kordamine,
 • - silmahaigused,
 • - praktiline töö – volüümiripsmete paigaldus modelli ripsmetele,
 • - hoolduse võtted volüümiripsmete puhul.
Õpiväljundid Õppija paigaldab iseseisvalt, kiiresti ja korrektselt kliendile kvaliteetsed ja kaunid klassikalised ja volüümripsmepikendused, kasutades õpitud teadmisi erinevate silmakujude puhul hea tulemuste saavutamiseks, ning teostab asjatundlikult nii klassikaliste kui volüümiripsmete hoolduse ja eemaldamise protseduuri. Õppija kasutab ripsmepikenduste paigaldamisel ja hooldamisel õigeid tehnikaid, järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele, kujundab oma töökeskkonna vastavalt ilusalonge puudutavatele õigusaktidele ohutuks ning kergesti puhastatavaks, arvestab iluteenuseid osutades inimese anatoomia ja füsioloogiaga ning ei kahjusta kliendi tervist mehhaaniliselt ega nakkusi edasi kandes.
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb sooritada teooriateadmiste kontroll ja 2 praktilist eksamitööd (klassikaliste ripsmepikenduste paigaldus, hooldus, ja volüümiripsmepikenduste hooldus) positiivsele hindele. Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kaks korda.
Hindamine Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:
 • - hügieeni tagamine,
 • - õige tehnika kasutamine pikenduste liimimisel, hoolduse puhul ka vanade pikenduste eemaldamise tehnika ja optimaalsus,
 • - õige pikenduste pikkuse ja jämeduse valik, ripsmekaare õige kujundus,
 • - ripsmekaare esteetilisus,
 • - teoreetilised teadmised.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Koolitaja annab numbrilise hinnangu ja sõnalise tagasiside. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%). Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.
Õppematerjalid Kooli poolt koostatud õppematerjalid paberkandjal.

NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on GoldenLady ilustuudio ja koolituskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.