Pediküüri baaskoolitus
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OU
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Pediküüri baaskoolitus
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-4 inimest
Kogumaht 50 akadeemilist tundi
Hindelisi töid 1
Hindeliste tööde kestus 6 akadeemilist tundi
Nõuded õpingute alustamiseks (Pohiharidus). Koolituse korraldus: Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Kokku on koolituse läbimiseks vaja 11 modelli.
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev toimetulek pediküüri teenuse osutamisega kliendile, varieerides vastavalt vajadusele SPA-, klassikalise ja kombineeritud pediküüri ,geelpedikuuri,kasutades viimistluseks tavalist ja geellakki ning järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid. Pakkuda võimalust elukestvaks õppeks ja arenguks. Võimaldada täiskasvanud õppijal omandada konkurentsivõimelisel tasemel eriala, millega siseneda tööturule või jätkata seal senisest edukamalt. Võimaldada iluteeninduse valdkonnas tegutseval inimesel ennast täiendada. Anda õppijale võimalus kujundada praktiliste tööde käigus pediküürija tööks vajalikke vilumusi ning isiksuseomadusi, hoiakuid ja oskusi, mis on vajalikud klienditeeninduses.
Õppe sisu Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:
 • - nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis,
 • - klassikaline pediküür,
 • - kombi pediküür,
 • - spa-pediküür,
 • - geelpedikuur,
 • - jalgade massaaž,
 • - massaaži vastunäidustused,
 • - lakkimistehnika,
 • - parafinihooldus,
 • - kuuneseen.
Õpiväljundid Õppija teeb iseseisvalt kliendile nii klassikalist, kombi, kui ka spa-pediküüri, geelpedikuuri ,kasutades õigeid tehnikaid, valdab lakkimistehnikat ning lakib varbaid korrektselt nii tumeda lakiga kui prantsuse stiilis, arvestab massaaži kontraindikatsioonidega ja oskab teha elementaarset käte massaaži. Õppija järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele. Arvestab iluteenuseid osutades inimese anatoomia ja füsioloogiaga ning ei kahjusta kliendi tervist mehhaaniliselt ega nakkusi edasi kandes.
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb positiivsele hindele sooritada teooriateadmiste testid ja praktiline töö (pediküür tumeda lakiga). Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kolm korda.
Hindamine Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:
 • - hügieeni tagamine,
 • - pediküüri tehnika,
 • - varbaküünte kuju ja jalahoolduse tulemuse üldine esteetilisus,
 • - lakkimistehnika ja lakitud küünte esteetilisus,
 • - teoreetiline küsimus.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%). Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral -tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse -tõend koolitusel osalemise kohta.
Õppematerjalid Kooli poolt koostatud konspekt paberkandjal.

NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on GoldenLady ilustuudio ja koolituskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.