Õppekava ja Info:


- Pikkemad koolitused
- Lühemad koolitused
- Informatsioon
- Informatsioon
- Kalender

Küünetehniku baaskoolitus 1 tase
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OÜ
Õppekava rühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Küünetehniku meistrikoolitus
Õppekava nimetus i.k.
Õppekava nimetus v.k.
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-3 inimest
Kogumaht 224 akadeemilist tundi, s.h kontakt tunde 112.
Hindelisi töid 2
Nõuded õpingute alustamiseks. Põhiharidus.
Õppekava eesmärgid Eesmärk koolitada professionaalseid teenindajaid, kes pakkuvad korgel tasemel Maniküüri (Klassika, Spa, Kombineeritud ja aparaat tehnikas), geellakkimist ja geelküünte paigaldust, ning polyakrüül koolitust.
Õppe sisu:
 • - hugieeniõpetus,
 • - materjalitutvustus,
 • - klassikaline maniküür,
 • - kombineeritud maniküür,
 • - Aparaat maniküür,
 • - Spa maniküür,
 • - geellakkimine,
 • - geelküünte paigaldus vormidele,
 • - geelküünte hooldus ja eemaldus,
 • - puuri ja otsikute kasutamine,
 • - prantsuse manikuur,
 • - Polyakrüül
Õpiväljundid Õpilane koolituse lõppus oskab iseseisvalt teostada maniküüri erinevates tehnikates, geellakkimist, geelküünte paigaldust, hooldust ja eemaldust, oskab paigaldada küüsi polyakrüül materjaliga. Oskab teostaba lihtsamaid disaine. Teab kuidas kasutada töövahendeid .Jägib hügieeni nõudeid ja kasutab oma töös ainult steriilseid ja ühekordseid vahendeid.
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetajale väljastatakse tunnistuse või tõendi. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
Tõend väljastatakse osaletud kontakttundide arvule. Tunnistusele või tõendile kantakse:


1) kursuse lõpetaja nimi ja isikukood;
2) täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
3) õppekava nimetus;
4) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
6) koolitajate nimed;
7) tunnistuse või tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
8) tunnistuse või tõendi number.

Tunnistused ja tõendid registreeritakse kooli õppimist ja õpitulemuste registri.

Hindamine

Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:

 • - hügieenireeglite järgimine ja asjakohane isikukaitsevahendite kasutamine,
 • - õige geelitehnika, töövahendite ja materjalide tundmine ning nende õige kasutamine,
 • - küünte kuju esteetilisus,
 • - küünte disaini esteetilisus,
 • - teoreetilised teadmised.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%). Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Koolituse lõppetajale väljastatakse nimelise Tunnistuse: Küünetehniku meistrikoolitus (maniküür, geellakk, geelküüned, polyakrüül).

Kursuse lõpetajale väljastatakse tunnistuse või tõendi. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks

Õppematerjalid Kooli poolt koostatud konspekt paberkandjal ja virtuaalne õpikeskkond koos testidega teadmiste kontrolliks.

Koolituse hind: 1639 eur

Küünetehniku meistrikoolitus 2 tase
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OÜ
Õppekava rühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Küünetehniku meistrikoolitus koos juhendatud praktikaga ja vajalike materjalidega.
Õppekava nimetus i.k.
Õppekava nimetus v.k.
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-3 inimest
Kogumaht 281 ak .h, sh. kontakt tunde 112 ak.h
Hindelisi töid 2
Nõuded õpingute alustamiseks. Põhiharidus.
Õppekava eesmärgid Eesmärk koolitada professionaalseid teenindajaid, kes pakkuvad korgel tasemel Maniküüri, geellakkimist ja geelkuunte paigaldust, polyakrüülgeel, nail art ja pediküür.
Õppe sisu:
 • - hugieeniõpetus,
 • - materjalitutvustus,
 • - maniküür erinevad tehnikat,
 • - geellakk koos juhendatud praktikaga,
 • - geelküüned, polygeel. koos juhendatud praktikaga,
 • - Pediküür koos juhendatud praktikaga (Klassika, Spa, kombineeritud pediküür)
Õpiväljundid

Õpilane lõpetades koolitus oskab iseseisvalt pakkuda klientildele maniküüri erinevates tehnikates, teha geellaki, teostada geelküüsi, hooldust ja paigaldust, tööd teha polyakrüültehnikas ning pakkuda pediküüri teenust (Klassika, Spa ja kombineeritud pediküür).

Lihtsamad disaini küüntel.

Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetajale väljastatakse tunnistuse või tõendi. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
Tõend väljastatakse osaletud kontakttundide arvule. Tunnistusele või tõendile kantakse:


1) kursuse lõpetaja nimi ja isikukood;
2) täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
3) õppekava nimetus;
4) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
6) koolitajate nimed;
7) tunnistuse või tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
8) tunnistuse või tõendi number .

Tunnistused ja tõendid registreeritakse kooli õppimist ja õpitulemuste registri.

Hindamine

Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:

 • - hügieenireeglite järgimine ja asjakohane isikukaitsevahendite kasutamine,
 • - õige geelitehnika, töövahendite ja materjalide tundmine ning nende õige kasutamine,
 • - küünte kuju esteetilisus,
 • - küünte disaini esteetilisus,
 • - teoreetilised teadmised.
 • - Pedikuuri praktilisi oskusi

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%). Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus . Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend  koolitusel osalemise kohta.

Õppematerjalid Kooli poolt koostatud konspekt paberkandjal ja virtuaalne õpikeskkond koos testidega teadmiste kontrolliks.

Koolituse hind: 2069 eur

Maniküüri ja Ripsmetehniku koolitus
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OÜ
Õppekava rühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Geelküünte meistrikoolitus
Õppekava nimetus i.k.
Õppekava nimetus v.k.
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-4 inimest
Kogumaht 122 akadeemilist tundi sh kontakt tunde 68.
Hindelisi töid 2
Hindeliste tööde kestus 12 akadeemilist tundi
Nõuded õpingute alustamiseks. Põhiharidus.
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev toimetulek kvaliteetse ja kiire maniküüri tehnika ja geellakiipaigalduse ja hoolduse teenuse osutamisega kliendile, ning samuti saab pakkuda klientidele ripsmepikendusi klassika ja volüümi tehnikas.
Õppe sisu:
 • Õpingute jooksul käsitletakse j rgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

  • - Hügieen,
  • - Maniküüri teooria,
  • - Anatoomija ja küüneplaadi ehitus,
  • - Küünehaigused,
  • - Materjali ja instrumentide tutvustus,
  • - Klassika, Spa,Kombi ja Aparaat maniküür,
  • - Põhjalik geellakki koolitus:
  • (küüneplaadi tugevdamine ja sirgendamine, paigaldus, hooldus ja Eemaldus, küüne remont )

  Ripsmete koolitus:

  - Klassikaline ja volüüm ripsme paigaldus

 • - Teoorija ja praktika

  SISALDAB HARJUTUSKOMPLEKTI

Õpiväljundid Õppija paigaldab iseseisvalt geellaki, teeb hooldust ja oskab eemaldata, teostada maniküüri erinevates tehnikates, ning paigaldada hooldada ning eemaldada ripsmepikendusi, nii klassikalisi kuid ka volüümripsmeid.
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetajale väljastatakse tunnistuse või tõendi. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
Tõend väljastatakse osaletud kontakttundide arvule. Tunnistusele või tõendile kantakse:


1) kursuse lõpetaja nimi ja isikukood;
2) täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
3) õppekava nimetus;
4) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
6) koolitajate nimed;
7) tunnistuse või tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
8) tunnistuse või tõendi number.

Tunnistused ja tõendid registreeritakse kooli õppimist ja õpitulemuste registri.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Koolituse lõppetaja saab kätte nimelise tunnistuse .
Maniküüri ja geellakki koolituse lõpetamise tunnistuse ,ning klassika ja volüüm ripsmete paigaldamise tunnistuse .
Kursuse lõpetajale väljastatakse tunnistuse või tõendi. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks

Õppematerjalid Koolitaja poolt koostatud ja välja prinditud õppematerjalid.

Koolituse hind: 1275 eur

Ripsme- ja kulmutehniku meistrikoolitus koos praktikaga
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OÜ
Õppekava rühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Ripsme- ja kulmutehniku meistrikoolitus koos praktikaga
Õppekava nimetus i.k.
Õppekava nimetus v.k.
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-4 inimest
Kogumaht 105 akadeemilist tundi, sh 61 ak.h kontakttunde
Juhendatud e-õpe   -
Hindelisi töid   3
Hindeliste tööde kestus kokku 9 akadeemilist tundi
Koolituse korraldus: Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse, modellide arv on koolituse kavas arvestatv.
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev ja kiire toimetulek kvaliteetsete ja esteetiliselt kõrgel tasemel klassikaliste ja volüümiripsmepikenduste paigalduse ja hoolduse teenuse pakkumisega kliendile, Lash Lift protseduuri tegemisega, naturaalsete ripsmete ja kulmude keemilise värvimisega ning kulmude kujundamisega nii pintsettide kui depilatsioonivaha abil, järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid.
Õppe sisu:
 • Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

  • - ripsmete ja kulmude keemiline värvimine,
  • - kulmude kujundamine pintsettidega,,
  • - kulmude kujundamine depilatsioonivaha abil,
  • - Lash Lift protseduur ehk ripsmete püsikoolutamine,
  • - klassikaliste ripsmepikenduste paigaldamine kunstpea silmadele,
  • - klassikaliste ripsmepikenduste eemaldamine kunstpea silmadelt,
  • - klassikaliste ripsmepikenduste paigaldus modellile,
  • - klassikaliste ripsmepikenduste hooldus modellil,
  • - klassikaliste ripsmete kaunistamine efektripsmete ja kristallidega,
  • - kliendi juhendamine õige koduse hoolduse tegemiseks,
  • - allergiatest,
  • - volüümripsmepikenduste tooted ja tehnika tutvustus,
  • - võtete harjutamine ja pintsettide hoid volüümripsmete puhul,
  • - mis on 2D - 7D volüümripsmed ja millal neid kasutada,
  • - 2D-7D lehvikute harjutamine,
  • - kuidas saavutada erinevate silmakujudega paremaid tulemusi,
  • - hügieeninõuete ja seadusandluse alane kordamine,
  • - silmahaigused,
  • - volüümiripsmete paigaldus modelli ripsmetele,
  • - hoolduse võtted volüümiripsmete puhul.
Õpiväljundid Õppija paigaldab iseseisvalt, kiiresti ja korrektselt kliendile kvaliteetsed ja kaunid klassikalised ja volüümripsmepikendused, kasutades õpitud teadmisi erinevate silmakujude puhul hea tulemuste saavutamiseks, ning teostab asjatundlikult nii klassikaliste kui volüümiripsmete hoolduse ja eemaldamise protseduuri. Õppija sooritab kvaliteetselt ja kiiresti Lash Lift protseduuri, värvib keemiliselt naturaalseid ripsmeid ja kulme ning kujundab asjatundlikult kulme nii pintsettidega kui depilatsioonivahaga, valides vastavalt näokujule ja olemasolevale karvamaterjalile sobiliku kulmukuju. Õppija kasutab eelmainitud protseduuride sooritamisel õigeid tehnikaid, järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele, kujundab oma töökeskkonna vastavalt ilusalonge puudutavatele õigusaktidele ohutuks ning kergesti puhastatavaks, arvestab iluteenuseid osutades inimese anatoomia ja füsioloogiaga ning ei kahjusta kliendi tervist mehhaaniliselt ega nakkusi edasi kandes.
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetajale väljastatakse tunnistuse või tõendi. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
Tõend väljastatakse osaletud kontakttundide arvule. Tunnistusele või tõendile kantakse:


1) kursuse lõpetaja nimi ja isikukood;
2) täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
3) õppekava nimetus;
4) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
6) koolitajate nimed;
7) tunnistuse või tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
8) tunnistuse või tõendi number.

Tunnistused ja tõendid registreeritakse kooli õppimist ja õpitulemuste registri.

Hindamine

Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:

 • - hügieeni tagamine,
 • - õige tehnika kasutamine ja optimaalsus ripsmepikenduste paigaldamisel ja hooldamisel, ripsmete ja kulmude keemilisel värvimisel, koolutamisel ja kujundamisel,
 • - materjalide tundmine ja valik, õige pikenduste pikkuse/jämeduse/volüümi/koolutuskumeruse valik, ripsme/kulmukaare õige kujundus,
 • - tulemuse esteetilisus,
 • - teoreetilised teadmised.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Koolitaja annab numbrilise hinnangu ja sõnalise tagasiside. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%). Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral -  tunnistus . Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse -  tõend  koolitusel osalemise kohta.

Õppematerjalid Kooli poolt koostatud õppematerjalid paberkandjal.

Koolituse hind: 879 eur

Pediküüri baaskoolitus täispakett nr.2
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OÜ
Õppekava rühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Pediküüri baaskoolitus
Õppekava nimetus i.k.
Õppekava nimetus v.k.
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-4 inimest
Kogumaht 112 akadeemilist tundi, 61 kontakt tunde.
Hindelisi töid 1
Hindeliste tööde kestus 6 akadeemilist tundi
Nõuded õpingute alustamiseks. Põhiharidus.
Koolituse korraldus: Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Kokku on koolituse läbimiseks vaja 9-11 modelli.
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev toimetulek pediküüri teenuse osutamisega kliendile, varieerides vastavalt vajadusele SPA-, klassikalise ja kombineeritud pediküüri ,geelpedikuuri,kasutades viimistluseks tavalist ja geellakki ning järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid. Pakkuda võimalust elukestvaks õppeks ja arenguks. Võimaldada täiskasvanud õppijal omandada konkurentsivõimelisel tasemel eriala, millega siseneda tööturule või jätkata seal senisest edukamalt. Võimaldada iluteeninduse valdkonnas tegutseval inimesel ennast täiendada. Anda õppijale võimalus kujundada praktiliste tööde käigus pediküürija tööks vajalikke vilumusi ning isiksuseomadusi, hoiakuid ja oskusi, mis on vajalikud klienditeeninduses.
Õppe sisu:

Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

 • - nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis,
 • - klassikaline pediküür,
 • - kombi pediküür,
 • - spa-pediküür,
 • - geelpedikuur,
 • - Aparaatpediküür- pediküür lihvkettaga ehk diskiga !UUS!
 • - jalgade massaaž,
 • - massaaži vastunäidustused,
 • - lakkimistehnika,
 • - parafinihooldus,
 • - kuuneseen,
 • - töö skalpelliga,
 • - Õige töö aparaadiga ja puuriotsikutega,
Sisaldab instrumentide stardikolplekti.
Õpiväljundid Õppija teeb iseseisvalt kliendile nii klassikalist, kombi, aparaat kui ka spa-pediküüri, geelpedikuuri, kasutades õigeid tehnikaid, valdab lakkimistehnikat ning lakib varbaid korrektselt nii tumeda lakiga kui prantsuse stiilis, arvestab massaaži kontraindikatsioonidega ja oskab teha elementaarset käte massaaži. Õppija järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele. Arvestab iluteenuseid osutades inimese anatoomia ja füsioloogiaga ning ei kahjusta kliendi tervist mehhaaniliselt ega nakkusi edasi kandes.
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetajale väljastatakse tunnistuse või tõendi. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
Tõend väljastatakse osaletud kontakttundide arvule. Tunnistusele või tõendile kantakse:


1) kursuse lõpetaja nimi ja isikukood;
2) täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
3) õppekava nimetus;
4) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
6) koolitajate nimed;
7) tunnistuse või tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
8) tunnistuse või tõendi number.

Tunnistused ja tõendid registreeritakse kooli õppimist ja õpitulemuste registri.

Hindamine

Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:

 • - hügieeni tagamine,
 • - pediküüri tehnika,
 • - varbaküünte kuju ja jalahoolduse tulemuse üldine esteetilisus,
 • - lakkimistehnika ja lakitud küünte esteetilisus,
 • - teoreetiline küsimus.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%). Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus . Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend  koolitusel osalemise kohta.

Õppematerjalid Kooli poolt koostatud konspekt paberkandjal.

Koolituse hind: 1190 eur

Pediküüri baaskoolitus lühendatud nr.1
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OÜ
Õppekava rühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Pediküüri baaskoolitus
Õppekava nimetus i.k.
Õppekava nimetus v.k.
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-4 inimest
Kogumaht 50 akadeemilist tundi.
Hindelisi töid 1
Hindeliste tööde kestus 6 akadeemilist tundi
Nõuded õpingute alustamiseks. Põhiharidus.
Koolituse korraldus: Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Kokku on koolituse läbimiseks vaja 11 modelli.
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev toimetulek pediküüri teenuse osutamisega kliendile, varieerides vastavalt vajadusele SPA-, klassikalise ja kombineeritud pediküüri, geelpedikuuri,kasutades viimistluseks tavalist ja geellakki ning järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid. Pakkuda võimalust elukestvaks õppeks ja arenguks. Võimaldada täiskasvanud õppijal omandada konkurentsivõimelisel tasemel eriala, millega siseneda tööturule või jätkata seal senisest edukamalt. Võimaldada iluteeninduse valdkonnas tegutseval inimesel ennast täiendada. Anda õppijale võimalus kujundada praktiliste tööde käigus pediküürija tööks vajalikke vilumusi ning isiksuseomadusi, hoiakuid ja oskusi, mis on vajalikud klienditeeninduses.
Õppe sisu:
 • Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

  • - nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis,
  • - klassikaline pediküür,
  • - kombi pediküür,
  • - spa-pediküür,
  • - geelpedikuur,
  • - jalgade massaaž,
  • - massaaži vastunäidustused,
  • - lakkimistehnika,
  • - parafinihooldus,
  • - küüneseen,
Õpiväljundid Õppija teeb iseseisvalt kliendile nii klassikalist, kombi, kui ka spa-pediküüri, geelpedikuuri, kasutades õigeid tehnikaid, valdab lakkimistehnikat ning lakib varbaid korrektselt nii tumeda lakiga kui prantsuse stiilis, arvestab massaaži kontraindikatsioonidega ja oskab teha elementaarset käte massaaži. Õppija järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele. Arvestab iluteenuseid osutades inimese anatoomia ja füsioloogiaga ning ei kahjusta kliendi tervist mehhaaniliselt ega nakkusi edasi kandes.
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetajale väljastatakse tunnistuse või tõendi. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
Tõend väljastatakse osaletud kontakttundide arvule. Tunnistusele või tõendile kantakse:


1) kursuse lõpetaja nimi ja isikukood;
2) täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
3) õppekava nimetus;
4) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
6) koolitajate nimed;
7) tunnistuse või tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
8) tunnistuse või tõendi number.

Tunnistused ja tõendid registreeritakse kooli õppimist ja õpitulemuste registri.

Hindamine

Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:

 • - hügieeni tagamine,
 • - pediküüri tehnika,
 • - varbaküünte kuju ja jalahoolduse tulemuse üldine esteetilisus,
 • - lakkimistehnika ja lakitud küünte esteetilisus,
 • - teoreetiline küsimus.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%). Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus . Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend  koolitusel osalemise kohta.

Õppematerjalid Kooli poolt koostatud konspekt paberkandjal.

Koolituse hind: 490 eur

Aparaatpediküür lihvkettaga (täiendkoolitus)
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OÜ
Õppekava rühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Aparaatpediküür lihvkettaga (täiendkoolitus)
Õppekava nimetus i.k.
Õppekava nimetus v.k.
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-4 inimest
Kogumaht 8 ak.h
Nõuded õpingute alustamiseks. Põhiharidus ning pediküüri baaskoolituse lõppetamine.
Koolituse korraldus: Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Kokku on koolituse läbimiseks vaja 2 modelli. Eelistuseks modellil:kannalõhed või paksendid.
Õppekava eesmärgid Õppija valdab uue aparaattehnikaga, teostab kliendil kvaliteetset tööd.
Õppe sisu:
 • - Praktika 2 modellil
 • - Toodete tutvustus
 • - Otsikute õige kasutamine
 • - Õige käe asend
 • - Kannalõhede töötlemine
 • - Õige kareduse valimine
 • - Töö järjekord

Stardikomplekti kuluvad tooted: Staleks Disk freesi otsikud 3 suuruses ja igale otsikule vastava suurusega kleebis mis on välja toodud all olevat:

STALEKS PRO XS (10 mm) STALEKS PRO,

ÜHEKORDNE KLEEBIS "XS"(100 GRIT / 50 TK)

STALEKS PRO DISK M (20MM) STALEKS PRO,

ÜHEKORDNE KLEEBIS "M"(180 GRIT / 50 TK)

STALEKS PRO L (25MM) STALEKS PRO,

ÜHEKORDNE KLEEBIS "L"(320 GRIT / 50 TK)

NB!! Koolitusel töödeldakse ainult modelli talda.

Õpiväljundid Õppija teeb iseseisvalt kliendil pediküüri aparaatpediküüri lihvkettaga. Oskab valida õige kareduse diskidel ja kasutab õigeid otsikud .
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetajale väljastatakse tunnistuse või tõendi. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
Tõend väljastatakse osaletud kontakttundide arvule. Tunnistusele või tõendile kantakse:


1) kursuse lõpetaja nimi ja isikukood;
2) täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
3) õppekava nimetus;
4) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
6) koolitajate nimed;
7) tunnistuse või tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
8) tunnistuse või tõendi number.

Tunnistused ja tõendid registreeritakse kooli õppimist ja õpitulemuste registri.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus . Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend  koolitusel osalemise kohta.

Õppematerjalid Kooli poolt koostatud konspekt paberkandjal.

Koolituse hind: 100 eur

Koolituse hind stardikomplektiga : 160 eur

Ilukoha tehnik
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OÜ
Õppekava rühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Küünetehniku baaskoolitus
Õppekava nimetus i.k.
Õppekava nimetus v.k.
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-3 inimest
Kogumaht 321ak.h, sh kontakt tunde 151 ak.h
Nõuded õpingute alustamiseks. Põhiharidus.
Õppekava eesmärgid Eesmärk koolitada professionaalseid teenindajaid, kes pakkuvad korgel tasemel Maniküüri, geellakkimist ja geelküünte paigaldust, pediküüriteenust nind ripsmete paigaldust ja kulmude ja ripsmete keemilist värvimist, ning lash lifti.
Õppe sisu:
 • - hugieeniõpetus,
 • - materjalitutvustus,
 • - klassikaline maniküür ,
 • - kombineeritud maniküür ,
 • - Spa maniküür,
 • - geellakkimine,
 • - geelkuunte paigaldus vormidele,
 • - geelkuunte hooldus ja eemaldus,
 • - puuri ja otsikute kasutamine,
 • - prantsuse manikuur,
 • - Nail art.
 • - Pediküür (Klassika ,kombi ,Spa pediküür)
 • - Klassika ja volüüm ripsmepaigaldus
 • - Ripsmete ja kulmude keemiline värvimine + vahatamine, kitkumine
 • - LashLift
Õpiväljundid

Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

 • - nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis,
 • - teostan koik manikuuri liigid geellakkimine,
 • - geelküünte paigaldus vormidel,
 • - geelküünte hooldus ja eemaldus,
 • - disain värvilise geeliga, Nail Art
 • - permanentne prantsuse maniküür,
 • - geelküünte disain glitterpulbriga,
 • - lakkimistehnika,
 • - parafiinihooldus,
 • - valmistab korrektselt oma tooruumi,
 • -Teostab pediküüri erinevates tehnikates
 • -paigaldab ripsmeid ja modellerib kulme
 • -Teostab lash lifti

Koolituse lõppus õpilane on võimeline pakkuda enda klientidele täispaketti teenuseis, maniküüri, geellakii,geelküüsi, pediküüri ning ripsmepikendusi ,kulmude värvimist ja modellerimist, Lash lifti teenust .

Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpetajale väljastatakse tunnistuse või tõendi. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
Tõend väljastatakse osaletud kontakttundide arvule. Tunnistusele või tõendile kantakse:


1) kursuse lõpetaja nimi ja isikukood;
2) täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
3) õppekava nimetus;
4) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
6) koolitajate nimed;
7) tunnistuse või tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
8) tunnistuse või tõendi number.

Tunnistused ja tõendid registreeritakse kooli õppimist ja õpitulemuste registri.

Hindamine

Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:

 • - hügieenireeglite järgimine ja asjakohane isikukaitsevahendite kasutamine,
 • - õige geelitehnika, töövahendite ja materjalide tundmine ning nende õige kasutamine,
 • - küünte kuju esteetilisus,
 • - küünte disaini esteetilisus,
 • - teoreetilised teadmised.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%). Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus . Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend  koolitusel osalemise kohta.

Õppematerjalid Kooli poolt koostatud konspekt paberkandjal ja virtuaalne õpikeskkond koos testidega teadmiste kontrolliks.

Koolituse hind treening komplektiga: 2429 eur


NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on GoldenLady ilustuudio ja koolituskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.