Maniküüri meistrikoolitus
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OU
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Maniküüri meistrikoolitus
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 2-4 inimest
Kogumaht 50 akadeemilist tundi
Hindelisi töid 2
Hindeliste tööde kestus 6 akadeemilist tundi
Nõuded õpingute alustamiseks (Pohiharidus). Koolituse korraldus: Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Kokku on koolituse läbimiseks vaja 9-10 modelli
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev toimetulek maniküüri teenuse osutamisega kliendile, varieerides vastavalt vajadusele SPA-, aparaadi-, klassikalise ja kiirmaniküüri töövõtteid, kasutades viimistluseks nii tavalist kui ka geellakki ning järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid.
Õppe sisu Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:
 • - nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis,
 • - klassikaline maniküür,
 • - spa-maniküür,
 • - käte massaaž,
 • - lakkimistehnika,
 • - küünefreesi (aparaadi) tööpõhimõte ja kasutusvõimalused maniküüris,
 • - maniküür, küünte poleerimine ja käte hooldus küünefreesi abil,
 • - geellaki kui materjali omapärad,
 • - geellaki paigaldamine ja hooldus sõrmeküüntele,
 • - prantsuse maniküür geellakiga.
Õpiväljundid Õppija teeb iseseisvalt kliendile klassikalist, SPA-, aparaadi ning valib kliendile sobivaima maniküüriliigi, kasutab maniküüri viimistlusena nii geellakki kui ka tavalist lakki, lakib ja eemaldab lakki kasutades õigeid töövõtteid, järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb positiivsele hindele sooritada teooriateadmiste testid ja 2 praktilist tööd (maniküür tumeda lakiga, maniküür tumeda geellakiga). Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kolm korda.
Hindamine Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:
 • - õigete tehnikate kasutamine erinevate maniküüriliikide teostamisel,
 • - maniküüri tulemuse esteetilisus,
 • - lakkimistehnika ja lakkimise tulemuse esteetilisus,
 • - küünefreesi otsikute eristamine funktsiooni järgi ja nende sihipärane kasutamine,
 • - geellakiga tehtud prantsuse maniküüri esteetika.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%). Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral -tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse -tõend koolitusel osalemise kohta.
Õppematerjalid Koolitaja poolt koostatud ja valjaprintitud oppematerjalid.

NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on GoldenLady ilustuudio ja koolituskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.