Küünetehniku baaskoolitus
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OU
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus e.k. Küünetehniku baaskoolitus
Õppekava nimetus i.k.
Õppekava nimetus v.k.
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-3 inimest
Kogumaht 270 akadeemilist tundi
Hindelisi töid 2
Nõuded õpingute alustamiseks Pohiharidus.
Õppekava eesmärgid Eesmark koolitada professionaalseid teenindajaid, kes pakkuvad korgel tasemel Manikuuri, geellakkimist ja geelkuunte paigaldust.
Õppe sisu:
 • - hugieeniõpetus,
 • - materjalitutvustus,
 • - klassikaline maniküür ,
 • - kombineeritud maniküür ,
 • - Spa maniküür,
 • - geellakkimine,
 • - geelkuunte paigaldus vormidele,
 • - geelkuunte hooldus ja eemaldus,
 • - puuri ja otsikute kasutamine,
 • - prantsuse manikuur,
 • - Nail art.
Õpiväljundid Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:
 • - nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis,
 • - teostan koik manikuuri liigid geellakkimine,
 • - geelküünte paigaldus vormidel,
 • - geelküünte hooldus ja eemaldus,
 • - disain värvilise geeliga,
 • - permanentne prantsuse maniküür,
 • - geelküünte disain glitterpulbriga,
 • - lakkimistehnika,
 • - parafiinihooldus,
 • - valmistab korrektselt oma tooruumi,
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb läbida teooriateadmiste kontroll ja 2 praktilist tööd (geelküünte paigaldus ja hooldus) positiivsele hindele. Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kolm korda.
Hindamine Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:
 • - hügieenireeglite järgimine ja asjakohane isikukaitsevahendite kasutamine,
 • - õige geelitehnika, töövahendite ja materjalide tundmine ning nende õige kasutamine,
 • - küünte kuju esteetilisus,
 • - küünte disaini esteetilisus,
 • - teoreetilised teadmised.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%). Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral -tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse -tõend koolitusel osalemise kohta.
Õppematerjalid Kooli poolt koostatud konspekt paberkandjal ja virtuaalne õpikeskkond koos testidega teadmiste kontrolliks.

NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on GoldenLady ilustuudio ja koolituskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.