Geelküünte meistrikoolitus koos praktikaga
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OU
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Geelküünte meistrikoolitus koos praktikaga
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-4 inimest
Kogumaht 90 akadeemilist tundi
Hindelisi töid 2
Hindeliste tööde kestus 12 akadeemilist tundi
Koolituse korraldus: Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse.
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev toimetulek kauni, kvaliteetse ja kiire geelküünte paigalduse ja hoolduse teenuse osutamisega kliendile, kasutades küünedisaini baastehnikaid ning järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid.
Õppe sisu Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:
 • - nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis,
 • - geelküünte paigaldus tippidel,
 • - geelküünte paigaldus vormidel,
 • - geelküünte hooldus,
 • - küünte ühtlane ja täpne katmine värvilise geeliga,
 • - prantsuse maniküür värviliste geelidega,
 • - prantsuse maniküür fooliumitega,
 • - geelküünte disain glitterpulbriga.
ÕpiväljundidÕppija paigaldab iseseisvalt ja liigse ajakuluta kliendile esteetilise väljanägemisega ja tugevad geelküüned nii vormidel kui tippidel ning teostab geelküünte hooldust. Õppija kasutab iseseisvalt ja esteetilise tulemusega põhivõtteid geelküünte kaunistamiseks: prantsuse maniküüri, värvilise geeliga katmist, glitterpulbrite ja fooliumiga tehtavaid lihtsamaid disaine. Õppija järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb läbida teooriateadmiste kontroll ja 2 praktilist tööd (geelküünte paigaldust või hooldust, tumeda värvigeeliga ja prantsuse disainiga) positiivsele hindele. Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kolm korda.
Hindamine Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:
 • - hügieenireeglite järgimine ja asjakohane isikukaitsevahendite kasutamine,
 • - õige geelitehnika, töövahendite ja materjalide tundmine ning nende õige kasutamine,
 • - küünte kuju esteetilisus,
 • - küünte disaini esteetilisus (tume värvigeel, prantsuse disain),
 • - teoreetilised teadmised.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%).
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.
Õppematerjalid Kooli poolt koostatud konspekt paberkandjal.

NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on GoldenLady ilustuudio ja koolituskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.