Geelküünte ekspress koolitus
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OU
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus e.k. Geelküünte ekspress koolitus
Õppekava nimetus i.k.
Õppekava nimetus v.k.
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-3 inimest
Kogumaht 29 akadeemilist tundi
Hindelisi töid 2
Koolituse korraldus: Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Koolituse auditoorse osa läbimiseks on vaja 1-2 modelli, iseseisvate eksamitööde jaoks täiendavalt 1-2 modelli, kokku: 2-4 modelli.
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev toimetulek geelküünte paigalduse ja hoolduse teenuse ohutu pakkumisega, järgides kõiki ohutus- ning tervisekaitsereegleid – koolitus sobib täienduseks teiste kunstküünetehnikate valdajale või värskenduseks ununema hakkavatele oskustele, mis on omandatud varem.
Õppe sisu Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:
 • - hügieen,
 • - geelküünte paigaldus vormidel,
 • - geelküünte hooldus-eemaldus,
 • - disain värvilise geeliga,
 • - permanentne prantsuse maniküür,
 • - geelküünte disain glitterpulbriga,
 • - lakkimistehnika,
 • - puuri ja otsikute kasutamine.
Õpiväljundid Õppija oskab iseseisvalt paigaldada kliendile geelküüned vormidel ,teeb geelküünte hooldust, kaunistab küüsi värvilise geeli ja prantsuse maniküüriga. Õppija järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele, valmistab korrektselt ette tööruumi ja vahendid ning väldib kliendile tervise- ja nahakahjustuste tekitamist nii mehhaaniliselt kui ka nakkusi edasi kandes.
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb läbida teooriateadmiste kontroll ja 2 praktilist tööd (geelküünte paigaldus ja hooldus) positiivsele hindele. Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kolm korda.
Hindamine Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:
 • - hügieenireeglite järgimine ja asjakohane isikukaitsevahendite kasutamine,
 • - õige geelitehnika, töövahendite ja materjalide tundmine ning nende õige kasutamine,
 • - küünte kuju esteetilisus,
 • - küünte disaini esteetilisus,
 • - teoreetilised teadmised.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%). Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral -tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse -tõend koolitusel osalemise kohta.
Õppematerjalid Koolitaja poolt koostatud ja välja prinditud õppematerjalid.

NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on GoldenLady ilustuudio ja koolituskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.