Geellakki ekspress koolitus (Hetkel Puudub!)
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OU
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Geellakki ekspress koolitus
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus
Kogumaht
Hindelisi töid
Hindeliste tööde kestus
Nõuded õpingute alustamiseks (Pohiharidus). Koolituse korraldus:
Õppekava eesmärgid .
Õppe sisu
Õpiväljundid
Õppekeskkond
Koolitaja(d)
Lõpetamise tingimused
Hindamine
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid .
Õppematerjalid

NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on GoldenLady ilustuudio ja koolituskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.