Õppekava ja Info:


- Pikkemad koolitused
- Lühemad koolitused
- Informatsioon
- Informatsioon
- Kalender

Õppekorralduse Alused

GoldenLady Ilustuudio OÜ tegeleb täiskasvanute koolitamisega ehk täienduskoolitusega Täiskasvanute koolituse seaduse mõistes. Olenevalt erialast on võimalik õppida Tallinnas, Tartus.
Õppe sihtgrupp: täiskasvanud õppijad, kes soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi iluteeninduse valdkonnas. Koolitused sobivad algajatele ning edasijõdnutele.
Õppekavade rühm: :  Isikuteenindus, Juuksuritöö ja iluteenindus.
Õppekavade eesmärk: anda õppijatele teoreetilised baasteadmised ja praktilised oskused iseseisva töö alustamiseks valitud iluteenindaja erialal.
Õppe maht ja sisu: on antud iga konkreetse õppekava juures.
Õppekeskkond: auditoorne ja praktiline õpe toimub koolikeskkonnas õpperuumides, mis on sisustatud vastavalt iga eriala ilusalongile esitatavatele nõuetele. Iga õppekava juures on antud konkreetse eriala õppekeskkonna kirjeldus. Õppegruppides on kuni 4 inimest.
Väljundid: on antud iga konkreetse õppekava juures.
Hindamismeetodid: arvestus (teooria ja praktika eksam).
Koolitajad: koolitajad omavad koolituse läbiviimiseks vajalikku kvalifikatsiooni: kutseharidust või erialast koolitust, arvestatavat töökogemust ja täiskasvanute koolitamise kogemusi.

Õppe alustamise tingimused:
 • - Vähemalt põhiharidus.
 • - Eesti või vene keele oskus.
 • - registreerimine koolitustele: saab kodulehe kaudu www.3dripsmed.ee, vastavas lahtris
 • - Isikut tõendava dokumendi esitamine.
 • - Tervisetõend
Koolitusele registreerimine:
 • - Toimub e-maili kaidu goldenladystudio[a]gmail.com (saada oma isikuandmed: täisnimi, isikukood, e-mail) või telefooni teel tel.58017472)
 • - Märgi palun koolituse nimetus ja maht h.,
 • Peale seda saad e-mailile kinnitust, õppekava, koolituse algust.
Koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või ärajäämine:
 • - Kui Teil ei ole võimalik kursusel osaleda, tuleb sellest koheselt teavitada koolituse korraldajat  goldenladystudio[a]gmail.com või telefoni teel: tel.58017472)
 • - Kursuse katkestamisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis vabade kohtade olemasolul saab õppija liituda järgmise grupiga. Igat juhtumit käsitletakse individuaalselt.
 • - GoldenLady Ilustuudio OÜ jätab endale õiguse mõjuvatel põhjustel (nt. koolitaja haigestumine) koolituse toimumist edasi lükata. Koolitusele registreerinuid teavitakse e-maili või telefoni teel.
 • - Ümber registreerumine on lubatud eraldi kokkuleppe alusel. Koolituskeskus jätab endale õiguse teha lõplik otsus õppija ümber registreerimise kohta teisele koolitusele, arvestades vabade kohtade olemasolu.
 • - Kõik tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.

Tasumine / õppemaks, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord:

 • Koolituse eest maksmine:
 • - Registreerimine koolitusele toimub ettemaksu alusel,
 • - Liisi järelmaksu võimalus (kehtib koolituste puhul ning strardikomplektidele),
 • - Õigus tasulise kursuse tööst osa võtta on siis, kui osaleja on ettenähtud tähtajaks tasunud 100% õppemaksu

Kursused on tasulised. Pärast registreerumist ja dokumentide esitamist kursuslane saab meiliaadressile kursuse eest tasumise arve ja teeb GOLDENLADY ILUSTUUDIO OÜ poolt esitatud arve alusel ettemaksu pangaarvele (üldjuhul 20% kursuse maksumusest) endale kohta broneerimiseks. Ülejäänud õppemaks (80% kursuse maksumusest) tasutakse ülekandega pangaarvele esitatud arve alusel hiljemalt kursuse alustamise esimeseks päevaks või erandkorras sularahas esimesel koolitus päeval. Kui kogu kursuse eest ei tasuta õigeaegselt, kaotab osaleja õiguse kursusel osaleda. Õppetasust vabastamist GOLDENLADY ILUSTUUDIOS ei toimu.

Õppekorraldus
Koolitus graafik on paindlik, soovikorral kooskõlas õpijaga, kui ei sobi ajad koolituskalendris. Õppetunni toimumisaega võib põhjendatud vajadusel muuta, kui õppija teatab sellest vähemalt 24 tundi ette. Vastasel juhul loetakse tund toimunuks.
Tunnistust väljastatkse õpilasele kui ta on positiivselt sooritanud testi või praktilise töö. Vastasel juhul väljastatkse tõend, koolituse osalemisel.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Eesti keelne tunnistus või tõend.

GoldenLady Ilustuudio kvaliteedi tagamise alused.

Õppekavade kvaliteedi tagamine:
 • - Õppekavad on koostatud professionaalsete ja kogenud koolitajate poolt.
 • - Õppekavasid koostades on lähtutud sellest, et koolitused sobiksid ka täiesti algajale, seetõttu on koolitused tehtud eriti põhjalikuks.
 • - Õppekavasid koostades tuginetakse ilusalongide nõuetele iluteenindajatele.
 • - Õppekavasid täiendatakse pidevalt vastavalt uuenenud nõuetele.
Täiendkoolituse koolitaja kvaliteedi tagamine:
 • - On läbinud täiendõppeid.
 • - On pikaajalise töökogemusega.
 • - Koolitajatel on olemas kvaliteedi sertifikaadid.
 • - Koolitajad töötavad igapäevaselt antud valdkonnas.
Tagasiside kogumise kord:
 • - Tagasidet saavad õpilased jätta meie Facebook-i lehele.
 • - Igale õpilane täidab tagasiside lehe,koolituse lõppus.
 • - Kogutud tagasiside võetakse arvesse koolituste arendamisel.
Privaatsuspoliitika
GoldenLady Ilustuudio Oü (www.3dripsmed.ee) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi Eesti Vabariigi seadustega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine Isikuandmed on andmed, mida GoldenLady Ilustuudio Oü kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul alljärgnevatel viisidel:
 • - Kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kaupluses).
 • - Veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu.
 • - Ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes (e-pood võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).
Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat muuta. Meie e-poodi kasutama asudes, eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega võta julgelt meiega ühendust, püüame Sind aidata igal võimalikul moel.NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on GoldenLady ilustuudio ja koolituskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.